Mapa.am

«Mapa.am»-ը ստեղծվել է ծնողների այդքան թանկ ժամանակը խնայելու եւ փնտրտուքները հեշտացնելու նպատակով: www.mapa.am կայքում ծնողները կգտնեն շուրջ 500 մանկական հաստատությունների մասին մանրամասը տեղեկատվություն, 100-ից ավելի հետաքրքրշարժ հոդվածներ երեխաների դաստիարակության, կրթության, զարգացման , առողության ու ժամանցի վերաբերյալ:
«mapa.am»-ը կազմակերպում էմ նաեւ սեմինարներ ծնողների համար՝ իրենց հետաքրքրող այս կամ այն հարցի վերաբերյալ: Կազմակերպվում են նաեւ մանկական ինտելեկտուալ ու ժամանցային միջոցառումներ:

 

Հիմնադիր Ալլա Սարգսյան